advertise
خانه
خانه
خانه
خانه
خانه
خانه
خانه
خانه

بزرگترین نمایشگاه توانمندی های اقتصادی ایران در تاجیکستان

شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس با مشارکت شرکت سها دانش نقش‌جهان برگزار می‌کند:
فرصت طلایی جهت توسعه صادرات و ملاقات با هیئت‌های تجاری از کشورهای فدراسیون روسیه و حوزه‌ی CIS.
نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی-صادراتی ایران در جمهوری تاجیکستان
هشتم تا دوازدهم مهرماه
جمهوری تاجیکستان، منطقه اقتصادی و تجاری خجند.
اطلاعات بیشتر را از طریق لینک ها دنبال کنید.

بازدید هیات تجاری

لینک‌های مفید

شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس

اتاق بازرگانی جمهوری تاجیکستان

اتاق بازرگانی ولایت سغد جمهوری تاجیکستان

گروه طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی گراف